Kongeboa

kongeboa

 

Dansk navn: Kongeboa

Latinsk navn: Boa constrictor constrictor

Oprindelse og Kendetegn

Kongeboaen stammer fra Mellem- og Sydamerika samt det nordlige Mexico. Kongeboaen har et ret lille hoved i forhold til sin kraftige muskuløse krop. På grund af den store geografiske udbredelse, varierer farver og mønster betydeligt. Den kan være enten sølvfarvet, grå eller lysebrun med store skjolder/sadelformet aftegninger, der kan være mørkerøde eller brune. Hovedet er smalt med lige afskåret snude, ofte med en mørk/sort hestesko formet aftegning yderst på snuden. Hovedet er dækket af mange små skæl. Kongeboaen har et behageligt og blidt temperament. Unger kan dog optræde aggressivt, men det aftager hurtigt med alderen og omfanget af menneskelig kontakt. Kongeboaer varierer meget i længden, alt efter hvilken underart det drejer sig om, fra 180 – 250 cm. Rekorden er dog ca. 400 cm. Derudover kan kongeboaen blive op til 40 år.

Fodring

Kongeboaen spiser mus, rotter og andre gnavere samt daggamle kyllinger. Er slangen ikke vant til at få levende foder bruges frosne foderdyr. Kongeboaen fodres 1-2 gange om måneden når de er voksne. som unger fodres de en gang om ugen eller mere. Det er meget vigtigt at kongeboaen får vitamin- og kalk tilskud, da der ellers kan opstå problemer med blandt andet vækst og vitalitet. Som vitaminer bruges Seras Reptilmineral C. Pulveret drysses på foderet hver gang slangen fodres. Vitaminerne kan opløses i lidt vand og det døde foder dyr kan få sprøjtet vitaminerne ind med en engangskanyle. Brug også Dyrenes Verdens Reptilin som er et flydende vitamintilskud. Vitaminerne kan gives i drikkevandet eller dryppes på foderet inden fodring.

Terrarium og Indretning

Terrariet skal være ca. 200 x 120 x 120 til et par. Terrariet skal have god ventilation, da kongeboaen skal have høj luftfugtighed. Kongeboaen har behov for en varmeplads i terrariet. dertil bruges en varmepære f.eks Heatglo eller Sunglo fra Exoterra. Varmepladsen skal have en temperatur på ca. 35° C og ca. 27° C i resten af terrariet. Dagslængden skal være ca. 12 timer. Kongeboaer trives bedst ved en luftfugtighed på ca. 70%.  Indret Terrariet med kraftige grene, så dyrene kan klatre, der er jo ikke noget ved at den ligger på bunden hele tiden. Vandskålen skal placeres så den er let tilgængelig for slangen. Når kongeboaen bliver større kan det være en nødvendighed at bruge en kattebakke til badning. Dyrenes verden anbefaler Reptil bark som bundlag. Pga den relative høje luftfugtighed er det en nødvendighed at dousche daglidt i terrariet. Kongeboaer er store tunge slanger, der let kan få skælbetændelse, hvis de skal kravle over beskidt bundlag. Det er derfor vigtigt at der altid er rent i dit terrarium. Det er vigtigt at huske UV lyset hos din kongeboa. Brug Exo-terras Repti glo 5,0. Placer grenene således at slangen kan komme op til UV lyset og mærke strålerne tæt på.

Opdræt

En vinterhvile kan være nødvendig, hvis du vil have opdræt af dine kongeboaer. Sluk lys og varme i 4-6 uger. Terrariet skal have en temperatur på ca. 20-25° C og skal tørres helt ud (slangen SKAL have drikkevand i terrariet). Efter vinterhvilen skal terrariet douches kraftig over, lyset skal tændes og varmen sættes til. Efter en fodring eller 2 vil slangerne normalt parre sig hyppigt. Parringen finder som sagt sted umiddelbart efter vinterhi/fodring. Der fødes mellem 10 og 50 levende unger efter en drægtighed på 7-8½ måned. Ungerne holdes særskilt i bokse med god ventilation evt. faunabokse. Der fodres med optøede museunger 1- 2 gange ugentligt det første års tid. Størrelsen på foderemnerne øges så snart ungerne kan gabe over det. Foderdyrene skal sprøjtes med Seras Reptilmineral C, som blandes op i vand og sprøjtes ind i foderdyret med en kanyle. Husk vitaminerne hver gang, så du er sikker på at dine kongeboa unger får alle de vitaminer og mineraler de har behov for.